stdClass Object ( [results] => stdClass Object ( [n_tbk_item] => Array ( [0] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=571346131333 [num_iid] => 571346131333 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/2427248909/O1CN012FgN1KLrms5xLD7_!!2427248909.jpg [provcity] => 湖南 婁底 [reserve_price] => 60.00 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/2427248909/O1CN01grPYSq2FgN6R4O5DU_!!2427248909.jpg [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/2427248909/O1CN01PnxyRB2FgN6Q5ozz8_!!2427248909.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/2427248909/O1CN012FgN18LSpexqd1r_!!2427248909.jpg [3] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/2427248909/O1CN01dcEnOd2FgN6SjGrrm_!!2427248909.jpg ) ) [title] => 辣椒醬自制農家剁辣椒湖南特產蒜蓉辣醬超特辣剁椒醬下飯四川 [user_type] => 0 [zk_final_price] => 14.80 ) [1] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=40992162386 [num_iid] => 40992162386 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/1611815141/O1CN01NPRJe81nqciOsoASf_!!0-item_pic.jpg [provcity] => 四川 眉山 [reserve_price] => 38.00 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/1611815141/O1CN01FETFRe1nqciNKCI3i_!!1611815141.png [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/1611815141/O1CN01I23wav1nqciCZ8LNF_!!1611815141.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/1611815141/O1CN01rcaBAS1nqciINcWfF_!!1611815141.jpg [3] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/1611815141/O1CN01qlWEci1nqciPB5Kn1_!!1611815141.jpg ) ) [title] => 吉香居野山椒牛肉醬小米辣椒醬拌面醬拌飯醬下飯醬下飯菜218g*2 [user_type] => 1 [zk_final_price] => 22.80 ) [2] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=572836757235 [num_iid] => 572836757235 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/3970598663/O1CN012DI5602Drhdf7PFa9_!!0-item_pic.jpg [provcity] => 湖南 長沙 [reserve_price] => 19.80 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/3970598663/TB2GkDhj8smBKNjSZFFXXcT9VXa_!!3970598663.jpg [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/3970598663/O1CN01Txs4zJ2DrhcidbdMU_!!3970598663.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/3970598663/TB2tIjuBQyWBuNjy0FpXXassXXa_!!3970598663.jpg [3] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/3970598663/TB2XyNNtxuTBuNkHFNRXXc9qpXa_!!3970598663.jpg ) ) [title] => [田野故事]辣椒醬湖南特產下飯菜香辣剁辣椒拌飯拌面醬香辣罐裝 [user_type] => 1 [zk_final_price] => 14.90 ) [3] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=573932955363 [num_iid] => 573932955363 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/3970598663/O1CN017ylkzR2Drhdir0OSZ_!!0-item_pic.jpg [provcity] => 湖南 長沙 [reserve_price] => 19.80 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/3970598663/TB20T0CEY1YBuNjSszhXXcUsFXa_!!3970598663.jpg [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/3970598663/O1CN01FmRIeK2DrhckX4f7Y_!!3970598663.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/3970598663/TB2nobTwsyYBuNkSnfoXXcWgVXa_!!3970598663.jpg [3] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/3970598663/TB2pti5E9tYBeNjSspaXXaOOFXa_!!3970598663.jpg ) ) [title] => [田野故事]辣醬蒜蓉辣椒醬剁椒醬辣椒醬湖南特產下飯菜香辣罐裝 [user_type] => 1 [zk_final_price] => 14.90 ) [4] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=540863947556 [num_iid] => 540863947556 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/1030413117/O1CN01aPOiNT1Ytd4SsQn9Q_!!0-item_pic.jpg [provcity] => 廣東 廣州 [reserve_price] => 59.90 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/1030413117/TB2GsDzcrYI8KJjy0FaXXbAiVXa_!!1030413117.jpg [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/1030413117/TB2a6xTsFXXXXalXpXXXXXXXXXX-1030413117.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/1030413117/TB2tb4LpVXXXXafXFXXXXXXXXXX-1030413117.jpg [3] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/1030413117/O1CN01d5Y1OW1Ytd50dqMwL_!!1030413117.png ) ) [title] => 茂德公南派香辣醬王廣東辣椒醬自制農家蒜蓉辣醬蒜泥特辣剁椒2瓶 [user_type] => 1 [zk_final_price] => 28.80 ) [5] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=575973245773 [num_iid] => 575973245773 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/3064388489/TB2ikjErZj_B1NjSZFHXXaDWpXa_!!3064388489-0-item_pic.jpg [provcity] => 安徽 合肥 [reserve_price] => 29.00 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/3064388489/TB2smQirYArBKNjSZFLXXc_dVXa_!!3064388489.jpg [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/3064388489/TB2vmPWr8smBKNjSZFsXXaXSVXa_!!3064388489.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/3064388489/TB2IfHYr8jTBKNjSZFNXXasFXXa_!!3064388489.jpg [3] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/3064388489/TB2e8Isr_mWBKNjSZFBXXXxUFXa_!!3064388489.jpg ) ) [title] => 品味人家雙椒蒜蓉辣椒醬香辣醬特產剁椒醬香辣夏季下飯拌面220克 [user_type] => 1 [zk_final_price] => 15.90 ) [6] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=572208886647 [num_iid] => 572208886647 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/3064388489/O1CN01b98SJ92Ca0ldDAzBi_!!0-item_pic.jpg [provcity] => 安徽 合肥 [reserve_price] => 39.80 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/3064388489/TB2smQirYArBKNjSZFLXXc_dVXa_!!3064388489.jpg [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/3064388489/TB2vmPWr8smBKNjSZFsXXaXSVXa_!!3064388489.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/3064388489/TB2fgoqiZj_B1NjSZFHXXaDWpXa_!!3064388489.jpg [3] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/3064388489/TB2Nj1yrlyWBuNkSmFPXXXguVXa_!!3064388489.jpg ) ) [title] => 品味人家雙椒蒜蓉辣椒醬220克*2瓶下飯菜蒜泥辣醬農家自制剁椒醬 [user_type] => 1 [zk_final_price] => 29.90 ) [7] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=574074133617 [num_iid] => 574074133617 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/3452186926/O1CN01St71yt2129iNa5fLp_!!3452186926-0-pixelsss.jpg [provcity] => 四川 成都 [reserve_price] => 38.00 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/3452186926/O1CN01z46WZ72129iRyBczW_!!3452186926.jpg [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/3452186926/O1CN01HnDDR72129gdiJtv8_!!3452186926.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/3452186926/TB2ECWOGXuWBuNjSszbXXcS7FXa_!!3452186926.jpg [3] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/3452186926/O1CN01rESEFj2129geMkZQr_!!3452186926.jpg ) ) [title] => 蒜蓉辣椒醬四川自制農家剁椒醬超辣手工香辣拌飯涼拌彩椒醬下飯菜 [user_type] => 1 [zk_final_price] => 17.80 ) [8] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=578228104719 [num_iid] => 578228104719 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/3299103896/O1CN01jlldpE1eePZoR2n1m_!!0-item_pic.jpg [provcity] => 湖南 衡陽 [reserve_price] => 99.00 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/3299103896/O1CN01YsO3dt1eePdVVML3i_!!3299103896.jpg [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/3299103896/O1CN01VyMXjc1eePdWSgyEB_!!3299103896.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/3299103896/O1CN01zNlK0Z1eePdb1QGeh_!!3299103896.jpg [3] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/3299103896/O1CN01mSt4M31eePYW6mZTa_!!3299103896.png ) ) [title] => 剁椒辣椒醬自制農家湖南手工超特辣蒜蓉剁椒魚頭下飯菜香辣剁椒醬 [user_type] => 1 [zk_final_price] => 19.80 ) [9] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=583014839668 [num_iid] => 583014839668 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/3378339804/O1CN01Hn9HeI2MIHVXSDRRm_!!3378339804.jpg [provcity] => 四川 成都 [reserve_price] => 99.90 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/3378339804/O1CN01824lUr2MIHVXSEeKI_!!3378339804.jpg [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/3378339804/O1CN01Timnz02MIHVYpdXcE_!!3378339804.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/3378339804/O1CN01uFj6bW2MIHVYb6wY8_!!3378339804.jpg [3] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/3378339804/O1CN01RIfeA52MIHVYb5jkE_!!3378339804.jpg ) ) [title] => 手工蒜蓉小米辣椒醬香辣下飯超特辣自制農家湖南四川青剁椒醬魚頭 [user_type] => 0 [zk_final_price] => 9.90 ) [10] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=584866285066 [num_iid] => 584866285066 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/3851665513/O1CN01cA3UA11qb04nIb6UD_!!3851665513.jpg [provcity] => 四川 綿陽 [reserve_price] => 39.80 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/3851665513/O1CN01GZp5Uv1qazzyWQnV4_!!3851665513.jpg [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/3851665513/O1CN01nDHQt81qazzu9Oepg_!!3851665513.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/3851665513/O1CN01APt0V91qb01albo2j_!!3851665513.jpg ) ) [title] => 四川辣椒醬農家手工自制特產超辣蒜蓉剁椒醬開胃下飯菜瓶裝香辣醬 [user_type] => 0 [zk_final_price] => 29.80 ) [11] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=572065701838 [num_iid] => 572065701838 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/1030413117/O1CN014SH2GM1Ytd4PAdZIm_!!0-item_pic.jpg [provcity] => 廣東 廣州 [reserve_price] => 69.90 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/1030413117/TB2RXgKD1uSBuNjSsplXXbe8pXa_!!1030413117.png [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/1030413117/O1CN01BDOTvM1Ytd2O6igJf_!!1030413117.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/1030413117/TB2.rvYiVkoBKNjSZFEXXbrEVXa_!!1030413117.jpg [3] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/1030413117/O1CN01b5gjUF1Ytd58BthPT_!!1030413117.jpg ) ) [title] => 茂德公辣椒醬超辣牛肉醬魔鬼特辣蒜蓉香辣拌飯拌面下飯辣醬225g*2 [user_type] => 1 [zk_final_price] => 36.80 ) [12] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=541187747248 [num_iid] => 541187747248 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/1030413117/O1CN01MR4wOr1Ytd4aZgazQ_!!0-item_pic.jpg [provcity] => 廣東 廣州 [reserve_price] => 65.90 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/1030413117/O1CN01asiCfh1Ytd1N9NLMm_!!1030413117.jpg [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/1030413117/O1CN01gPyWyU1Ytd2NsyoJQ_!!1030413117.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/1030413117/TB2rBKdsFXXXXboXXXXXXXXXXXX-1030413117.jpg [3] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/1030413117/O1CN01QyVHLC1Ytd1PRUYcK_!!1030413117.jpg ) ) [title] => 茂德公香辣牛肉辣椒醬農家自制下飯菜拌飯拌面醬辣醬下飯醬225g*2 [user_type] => 1 [zk_final_price] => 36.80 ) [13] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=564662898440 [num_iid] => 564662898440 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/1030413117/O1CN013h6fFR1Ytd4UX5x25_!!0-item_pic.jpg [provcity] => 廣東 廣州 [reserve_price] => 39.60 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/1030413117/TB2Hqp7XKSSBuNjy0FlXXbBpVXa_!!1030413117.jpg [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/1030413117/O1CN01cGJkIW1Ytd2PEfyVs_!!1030413117.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/1030413117/TB2WuDtezgy_uJjSZKbXXXXkXXa_!!1030413117.jpg [3] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/1030413117/O1CN0187Fybv1Ytd0tIcDcw_!!1030413117.png ) ) [title] => 茂德公牛肉香辣椒醬超辣魔鬼特辣自制農家拌飯面下飯小米椒辣椒醬 [user_type] => 1 [zk_final_price] => 19.80 ) [14] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=570417438746 [num_iid] => 570417438746 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/100714039/TB2H5flxkyWBuNjy0FpXXassXXa_!!100714039.jpg [provcity] => 江西 宜春 [reserve_price] => 30.00 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/100714039/TB2y229a5b.BuNjt_jDXXbOzpXa_!!100714039.jpg [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/100714039/TB21EzrxWmWBuNjy1XaXXXCbXXa_!!100714039.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/100714039/TB2Bg2WhiQnBKNjSZFmXXcApVXa_!!100714039.jpg [3] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/100714039/TB2VwbrxWmWBuNjy1XaXXXCbXXa_!!100714039.jpg ) ) [title] => 佐飯哥農家自制特產超特辣蒜蓉青紅剁辣椒醬下飯菜瓶裝香辣醬2瓶 [user_type] => 0 [zk_final_price] => 21.90 ) [15] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=587057125430 [num_iid] => 587057125430 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/3191201504/O1CN0186yJHd1MysB8JX0uv_!!3191201504.jpg [provcity] => 湖南 衡陽 [reserve_price] => 29.90 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/3191201504/O1CN01m4C79a1MysB8JVTIe_!!3191201504.jpg [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/3191201504/O1CN01fRhBgL1MysBElXLhq_!!3191201504.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/3191201504/O1CN01jHa5qY1MysBEXpM8U_!!3191201504.jpg [3] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/3191201504/O1CN01lhzJrM1MysBCha3hu_!!3191201504.png ) ) [title] => 2瓶湖南特產農家自制剁辣椒醬超特辣三色剁椒開胃菜下飯菜香辣醬 [user_type] => 0 [zk_final_price] => 25.90 ) [16] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=560872903679 [num_iid] => 560872903679 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/3476577414/O1CN01Yt1wjC24dew4QOkIr_!!2-item_pic.png [provcity] => 湖南 湘潭 [reserve_price] => 80.00 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/3476577414/TB2_HrWgeGSBuNjSspbXXciipXa_!!3476577414.jpg [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/3476577414/TB2OOBUd_tYBeNjy1XdXXXXyVXa_!!3476577414.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/3476577414/TB2tM0.isnI8KJjSspeXXcwIpXa_!!3476577414.jpg [3] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/3476577414/TB2Pw5ZivDH8KJjy1XcXXcpdXXa_!!3476577414.jpg ) ) [title] => 湯媽媽貢菜脆椒1000g湖南特產剁椒醬農家自制辣椒醬下飯剁椒泡椒 [user_type] => 1 [zk_final_price] => 40.80 ) [17] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=532658036302 [num_iid] => 532658036302 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/2427248909/TB2EQrQbBcXBuNjt_XoXXXIwFXa_!!2427248909.jpg [provcity] => 湖南 婁底 [reserve_price] => 29.00 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/2427248909/TB2VZm1jv6H8KJjSspmXXb2WXXa_!!2427248909.jpg [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/2427248909/TB2BhcinTXYBeNkHFrdXXciuVXa_!!2427248909.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/2427248909/TB2P4gstXXXXXcWXXXXXXXXXXXX_!!2427248909.jpg [3] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/2427248909/O1CN01LOY5ZD2FgN2CwXEtt_!!2427248909.jpg ) ) [title] => 湖南特產手工 剁椒 辣椒醬超辣 農家自制 蒜蓉辣醬剁椒醬特辣下飯 [user_type] => 0 [zk_final_price] => 15.60 ) [18] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=548862589006 [num_iid] => 548862589006 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/2641182051/O1CN01LYQhTH1R1OpPFBAJv_!!0-item_pic.jpg [provcity] => 湖南 長沙 [reserve_price] => 39.00 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/2641182051/TB2xK16FXGWBuNjy0FbXXb4sXXa_!!2641182051.jpg [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/2641182051/TB2KdTWFoR1BeNjy0FmXXb0wVXa_!!2641182051.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/2641182051/TB2LEWKFhSYBuNjSsphXXbGvVXa_!!2641182051.jpg [3] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/2641182051/TB2mzLCXC_I8KJjy0FoXXaFnVXa_!!2641182051.jpg ) ) [title] => 湖南特產咸菜下飯菜280g*3農家自制香辣豆豉辣椒醬外婆菜開胃菜 [user_type] => 0 [zk_final_price] => 29.00 ) [19] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=538326857506 [num_iid] => 538326857506 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/2641182051/O1CN01BshuWY1R1Os3jy3zs_!!2641182051.jpg [provcity] => 湖南 長沙 [reserve_price] => 18.00 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/2641182051/O1CN011R1OmLOZUFyKVc2_!!2641182051.jpg [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/2641182051/O1CN01MVWRwP1R1OqebFGaY_!!2641182051.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/2641182051/TB2M6gRF4GYBuNjy0FnXXX5lpXa_!!2641182051.jpg [3] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/2641182051/TB26HthGmtYBeNjSspkXXbU8VXa_!!2641182051.jpg ) ) [title] => 香辣蝦仔醬湖南特產即食蝦仁蝦米醬海鮮拌面下飯菜香辣醬瓶裝 [user_type] => 0 [zk_final_price] => 15.00 ) [20] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=565336233680 [num_iid] => 565336233680 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/3170557094/TB2m9Z_X_XYBeNkHFrdXXciuVXa_!!3170557094.jpg [provcity] => 四川 成都 [reserve_price] => 38.00 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/3170557094/TB2vUUiX5QnBKNjSZFmXXcApVXa_!!3170557094.jpg [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/3170557094/TB2xUMaX5AnBKNjSZFvXXaTKXXa_!!3170557094.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/3170557094/TB23Ny9bMmTBuNjy1XbXXaMrVXa_!!3170557094.jpg [3] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/3170557094/TB2qZzxbH9YBuNjy0FgXXcxcXXa_!!3170557094.jpg ) ) [title] => 辣椒醬下飯菜 四川特產超辣蒜蓉辣椒剁椒醬自制特辣農家辣醬 498g [user_type] => 0 [zk_final_price] => 28.90 ) [21] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=36525887994 [num_iid] => 36525887994 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/1819114610/O1CN01SWIOaM1jvQPurKms7_!!0-item_pic.jpg [provcity] => 湖南 長沙 [reserve_price] => 30.00 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/1819114610/TB2Vh59dQfb_uJjSsrbXXb6bVXa_!!1819114610.jpg [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/1819114610/TB2i6bnaqAPyuJjy1XcXXXdjFXa_!!1819114610.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/1819114610/TB2gQl.imCWBuNjy0FhXXb6EVXa_!!1819114610.jpg [3] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/1819114610/TB2wIPha6ZnyKJjSZFLXXXWqpXa_!!1819114610.jpg ) ) [title] => 湖南特產湘味毛家食品貢菜脆椒450g湯媽媽剁辣椒香辣下飯菜包郵 [user_type] => 1 [zk_final_price] => 20.80 ) [22] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=539465312814 [num_iid] => 539465312814 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/71879233/TB15q7Jm26H8KJjSspmXXb2WXXa_!!0-item_pic.jpg [provcity] => 湖南 湘潭 [reserve_price] => 110.00 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i2/71879233/TB2.UytXmZb61BjSZFqXXcWVVXa_!!71879233.jpg [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/71879233/TB2iayuXisd61BjSZFxXXcdPpXa_!!71879233.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i4/71879233/TB2nOpmXsUX61Bjy0FeXXbvDFXa_!!71879233.jpg ) ) [title] => 湖南特產剁椒辣椒醬毛家食品1000g貢菜脆椒辣椒醬自制農家下飯菜 [user_type] => 0 [zk_final_price] => 40.80 ) [23] => stdClass Object ( [item_url] => //item.taobao.com/item.htm?id=521759633069 [num_iid] => 521759633069 [pict_url] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/2641182051/O1CN01y6jYxu1R1Ot0gDp1Z_!!2641182051.jpg [provcity] => 湖南 長沙 [reserve_price] => 29.00 [small_images] => stdClass Object ( [string] => Array ( [0] => https://img.alicdn.com/tfscom/i3/2641182051/O1CN01XG2pTi1R1Ot0ErfRP_!!2641182051.jpg [1] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/2641182051/TB2BdWCwH1YBuNjSszhXXcUsFXa_!!2641182051.jpg [2] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/2641182051/TB2ltJyrRmWBuNkSndVXXcsApXa_!!2641182051.jpg [3] => https://img.alicdn.com/tfscom/i1/2641182051/TB2Jcnjx7OWBuNjSsppXXXPgpXa_!!2641182051.jpg ) ) [title] => 剁辣椒 湖南特辣農家手工自制 剁椒魚頭辣椒醬四川超辣蒜蓉剁椒醬 [user_type] => 0 [zk_final_price] => 13.60 ) ) ) [request_id] => zuaut8gmu0yu )
2011年韩国大邱田径世锦赛:湖南彩色剁椒醬蒜蓉辣椒醬超辣自制剁辣椒農家下飯菜魚頭拌面辣醬 - 大邱塔
湖南彩色剁椒醬蒜蓉辣椒醬超辣自制剁辣椒農家下飯菜魚頭拌面辣醬

2011年韩国大邱田径世锦赛:湖南彩色剁椒醬蒜蓉辣椒醬超辣自制剁辣椒農家下飯菜魚頭拌面辣醬

大邱塔 www.jgqrba.com.cn 市場價:¥38.00

折扣價: 17.90  4.70折

已售出:6699 件

領美食品旗艦店

店鋪詳情

今日人氣排行

大邱塔

親,請記住我們 //www.jgqrba.com.cn 或者按  ctrl+D  收藏我們,下次直接來哦,不然下次找不到哦,<最好吧購物>每天都有新產品!2、下載最好吧購物圖標到桌面 點擊下載

粉絲QQ群: 326887248  招商QQ群: 307124278

  

大邱塔   (投訴建議、聯系郵箱:375008569@qq.com)
Copyright ?2015 - 2016   換友鏈聯系:QQ 375008569

tongjidaima

友情鏈接:  折800官方首頁 最好購物網首頁 淘購物女裝網 九塊九包郵 好寶貝購物首頁 九塊郵 卷皮折扣 9.9包郵 楚楚街 折800 京東商城購物 9.9全國包郵 會員購 淘寶網購物女裝 購物商城折扣 好寶貝購物 淘店鋪女裝網 今日特惠 折800購物 今天優惠購 九塊郵購物 卷皮購物網 購物查券網 淘寶網購物首頁 大邱塔 大邱塔